Jdi na obsah Jdi na menu
 


Potřebuji přesnou hlaveň?
Úvodem opět vyvrácení jedné fámy ohledně průměrů vnitřní hlavně. Traduje se, že zbraně Marui mají základní hlavně s vnitřním průměrem 6,12 mm i vyšším. Není tomu tak. Naše praktické měření na precizních kalibračních nástrojích ukázala, že všechny AEG mají stejný vnitřní průměr a to 6,08 – 6,09 mm.
Otázka výměny hlavně za přesnou, by měla patřit k základním aspektům upgrade každé AEG. Na trhu je nabízeno mnoho typů hlavní, lišících se jak vnitřním průměrem, tak i použitým materiálem i cenou. Lze říci, že užitná hodnota těchto hlavní je stejná, neboť rozdíl 0,01 mm, stejně jako použitý typ materiálu, nemají velký vliv na přesnost ani kvalitu střelby.
Menší vnitřní průměr hlavně vždy znamená zvýšené nároky na kvalitu kuliček. Není totiž neobvyklé, že při použití špatných (většinou nejlevnějších) kuliček dochází k častým zásekům v hlavni a někdy i ke zničení dalších dílů ve zbrani. Proto vždy doporučujeme používat kuličky Marui, neboť s nimi máme nejlepší zkušenosti.
Jaký je účinek přesné hlavně můžete vidět na následujícím obrázku, ze kterého je patrné, že ze základní hlavně může kulička vylétnout s vysokou odchylkou od osy hlavně, ale u přesné hlavně je tato odchylka minimalizována.
 
Princip přesné hlavně
 
Je nesporné, že účinek precizní hlavně na přesnost střelby je vyšší u kratších hlavní, než u delších. Důvodem je to, že v základní krátké hlavni nemá kulička možnost stabilizovat svůj směr tak, jako v delší.
S výměnou hlavně by bylo rozumné vyměnit i hopovou gumičku. Základní gumička je použitelná do pružiny M120, ale u silnějších pružin již nepodává takovou stabilitu výkonu jako silikonová, nemluvě o tom, že původní gumička nemusí dlouhodobě vydržet upgrade na M130 a výše.
Nezapomeňte, že každá hlaveň se musí pravidelně čistit, protože jinak Vám nepomůže její přesnost ani použité materiály.
Má smysl instalovat delší vnitřní hlaveň?
Stále častěji se setkáváme s požadavkem zákazníků na instalaci delší vnitřní hlavně. Delší hlaveň znamená vyšší přesnost i delší dráhu na akceleraci kuličky, tím pádem dojde ke zlepšení střeleckých vlastností zbraně.
Hlavně se různě protahují přídavným tlumičem, nebo se využívá prostor v tlumiči výšlehu plamene (např. Spetsnaz). V prvním případě nebývá prodloužení hlavně problém. V druhém případě však nejprve musíte zjistit, jakým způsobem je hlaveň v přední části uchycena. Většinou je nutné odvrtat větší otvor v tlumiči výšlehu a teprve poté jím lze protáhnout hlaveň.
Další úskalí prodloužení hlavně spočívá v objemu vzduchu, který je schopen dodat válec do hlavně. V případě, když objem základního válce nestačí na vystřelení kuličky z hlavně, dojde při zpětném pohybu pístu k nasávání vzduchu z hlavně a tím dochází k vtahování kuličky zpět do hlavně. V lepším případě se pouze sníží úsťová rychlost kuličky, ale v horším případě je střelba dávkou velice nestabilní a špatná.
Pokud tedy uvažujete o prodlužování hlavně, tak si vždy předem zjistěte, zda zamýšlený typ hlavně se používá ve zbrani se stejným válcem, jako je v té Vaší. Objem válce určuje zejména poloha a počet otvorů v jeho těle. U New Bore Up setů je to i jeho vnitřní průměr.
Jaký si mám pořídit akumulátor?
Již léta je v povědomí airsofťáků i leteckých modelářů to, že nejvhodnější články pro vysoké proudové odběry (ty vyžadují i AEG zbraně) jsou pouze ty, které jsou založené na technologii NiCd. Vývoj NiMH článků jde však stále kupředu a na trh se začínají dostávat akumulátory, které s přehledem překonávají klasické NiCD akumulátory.
Pokud máte svojí zbraň bez upgrade, nebo přemýšlíte maximálně o pružině M120, tak Vás rozměry a charakteristiky článků nemusí příliš trápit, ale u silnějších pružin je již nezbytné, používat velké články s vysokou kapacitou, vysokým proudovým zatížením a s nízkým vnitřním odporem.
Nyní pár doporučení ohledně použití akumulátorů:
1. Do zbraní Marui se základní pružinou nikdy nepoužívejte akumulátor 9,6V. Použití tohoto akumulátoru je možné až od pružiny M100 s "podložkou" (netýká se to však velkých akumulátorů).
2. Použití malých nebo speciálně tvarovaných akumulátorů o napětí 9,6V (u velkých akumulátorů se smí použít pouze 8,4V) je možné i ve zbraních Classic Army se základní pružinou, neboť zbraně této značky mají silnější pružinu a podstatně kvalitnější kola.
3. Nesnažte se v každém případě pořizovat akumulátor s co nejvyšší kapacitou, neboť tuto nemusíte využít a ještě se navíc vystavujete problémům s nabíjením. Více o akumulátorech, jejich parametrech a nabíjení, naleznete zde.
4. Mějte na paměti, že příliš vysoké napětí akumulátoru, znamená vysokou kadenci, která může předčasně opotřebit píst, kola v mechaboxu nebo motorek.
V tabulkách pod tímto textem naleznete kombinační tabulky pro zbraně bez pevné pažby a s pevnou pažbou. Vzhledem k obrovské šíři sortimentu vyráběných akumulátorů, jsme do tabulky zahrnuli pouze námi dodávané typy.
Zbraně bez pevné pažby:
 
pružina
minimum
doporučeno
M90
Mini 8,4V/600 mAh
Mini 8,4V/1100 mAh
M100
Mini 8,4V/600 mAh
Mini 8,4V/1100 mAh
 
M15/M4 9,6V/1700 mAh
M120
Mini 8,4V/1100 mAh
M15/M4 9,6V/2000 mAh
 
Mini 9,6V/1100 mAh
M130
M15/M4 9,6V/2000 mAh
Externí akumulátor
M140 a silnější
Externí akumulátor
Externí akumulátor
 
Zbraně s pevnou pažbou:
 
pružina
minimum
doporučeno
M90
-
Large 8,4V/1700 mAh
M100
-
Large 8,4V/1700 mAh
M120
Large 8,4V/1700 mAh
Large 8,4V/1700 mAh
 
Large 8,4V/3700 mAh
M130
Large 8,4V/1700 mAh
Large 8,4V/3700 mAh
 
Large 9,6V/3700 mAh
M140 a silnější
Large 8,4V/3700 mAh
Large 9,6V/3700 mAh
 
A co závěrem?
Při upgrade Vaší zbraně mějte vždy na mysli, že každý výrobce konstruuje své výrobky na maximální životnost se základními díly. Pokud se pustíte do instalací silnějších pružin, tak vždy musíte počítat s určitým rizikem a možnými náklady, které může přinést poškození přetěžovaného dílu.
Životnost zbraně s upgradem bude vždy nižší než životnost zbraně v základu. Mnohdy je lepší instalovat do zbraně pružinu o řád slabší, ale vylepšit vzduchotechniku zbraně. V tom případě získáte stejný výkon, ale více šetříte mechabox, motorek i akumulátor.

Doufáme, že Vám tento článek přinesl něco nového a přispěl k lepšímu povědomí ohledně upgrade AEG. Je pravděpodobné, že jsme nemuseli dostatečně podchytit všechny aspekty upgrade, takže článek může být dodatečně doplněn. V případě, že narazíte na oblast, která není dostatečně nebo jasně popsána, tak nás prosím informujte prostřednictvím komentářů k tomuto článku nebo přímo na mailu prodej@airsoftguns.cz, kde Vám také rádi poskytneme další informace a doporučení přímo pro upgrade Vaší zbraněPojmy

Zde jsou uvedeny ty nejdůležitější zkratky a pojmenování pro snazší orientaci ve světě Airsoftu.
AEG – Automatic Electric Gun (automatická elektrická zbraň)
 
CQB - Close Quarter Battle (boj v uzavřených prostorách)
 
GBB – Gas Blow Back (plynovka se systémem BlowBack)
 
NBB/GNB – Non Blow Back (plynovka bez systému BlowBack)
 
BlowBack – systém u plynových pistolí, který umožňuje zpětný pohyb závěru při střelbě
 
Tlačák – tlačný zásobník pro AEG, který má menší kapacitu, ale nemusí se „dotáčet“ a nechrastí
 
Točák – natahovací zásobník pro AEG, který má velkou kapacitu, ale musí se průběžně „dotáčet“ a chrastí
 
Hop-Up – zařízení udělující kuličce zpětnou rotaci, která narovnává balistickou křivku a podstatně zvyšuje dostřelSemi/Auto – Jednotlivé rány / Automatický mód střelb PMR – Personal Mobile Radio (vysílačka)
 


  airsoftshop www.airsoft.cz dekuji za mrknuti na tuto stranku
Poslední dobou si nelze nepovšimnout, že stále větší skupina airsofťáků, kteří si již pořídili svojí vysněnou AEG přemýšlí nad tím, jak získat ještě vyšší výkon ze své zbraně...O budoucím upgrade přemýšlí i ti, kteří AEG ještě nevlastní, ale teprve si vybírají pro sebe tu nejvhodnější zbraň.Tento článek vznikl nejen jako reakce na stále častější dotazy našich zákazníků, ale také z důvodu vymícení určitých fám, které v českém airsoftu panují. Znáte to – jeden si někde něco přečte a aniž by se zamyslel, zda to je možné či nikoliv, tak tuto informaci pustí dál. Stokrát opakovaná nepravda se nakonec stane pravdou...Úvodem bychom chtěli ještě upozornit, že si rozhodně neděláme patent na rozum a všechny informace, které Vám níže poskytneme, vychází nejen z našich znalostí, ale i ze zkušeností našich přátel a zahraničních kolegů.
Jak si vybrat AEG?
Pokud ještě AEG nevlastníte a teprve se rozhodujete nad tím, jaká by byla nejvhodnější, tak si musíte položit několik základních
 otázek1. Hrajete častěji v otevřeném prostranství nebo v budovách?Pokud preferujete boj v budovách, tak je pro Vás vhodná krátká kompaktní zbraň, se kterou se bude dobře manévrovat. Hrajete-li převážně v lese, tak si můžete pořídit dlouhou zbraň, která má předpoklady pro vysokou přesnost a dobrý upgrade.
2. Kolik hodláte do zbraně investovat?
Ceny zbraní nejsou zanedbatelnou částí výběru. Je potřeba si říci, zda je pro Vás airsoft otázkou zbraně a dostřelu a nebo zda používáte zbraň jako jakýsi doplněk uniformy, tudíž výkon není na prvním místě.
 3. Budete vybírat zbraň podle jednotky, ke které patříte?
Pokud je Vaše jednotka zaměřená více military, tak určitě narazíte na omezení co se týká výstroje, ale i výzbroje. Zaměření na určité historické skutečnosti, Vám může výběr zbraně značně omezit.
4. Budete přemýšlet o silnějším upgrade pro svojí zbraň?O upgrade zbraně bude (chtě nechtě) časem přemýšlet skoro každý, neboť airsoft se v naší zemi pomalu dostává do stádia, že AEG v základu začíná být handicap oproti vyladěným AEG se silnou pružinou. Při výběru proto věnujte pozornost věcem jako je místo na uložení akumulátoru, jaké jsou vnitřnosti základní zbraně (např. síla motoru, ložiska, zesílené díly atd.), jestli je dostatek upgrade dílů pro zvolenou zbraň apod.
5. Chcete si ze zbraně udělat "Vánoční stromeček"?
Patříte-li mezi airsofťáky, kteří si chtějí svoji zbraň ověsit a vylepšit spoustou potřebných i nepotřebných věcí a udělátek, tak si předem zjistěte, jestli právě pro tu Vaší zbraň lze sehnat uspokojující množství vhodných doplňků.Tolik k výběru zbraně a nyní se pojďme vrhnout na vlastní upgrade.
 
 
Co potřebuji na pružinu M100?
O pružině M100 (číslo značí teoretickou úsťovou rychlost v m/s) přemýšlí výhradně vlastníci zbraní Marui, neboť většina ostatních výrobců dává do zbraní již ekvivalent této pružiny. Pravdou je, že pružiny jsou většinou o trochu slabší než klasická M100, ale jen nepatrně (některý výrobce je M100 blíže a jiný dále, ale to zde rozebírat nebudeme).
Zaměříme se tedy výhradně na upgrade zbraní Marui. Specifikum této firmy je to, že na upevnění hlavy pístu u základní pružiny používá speciální matku, která se zároveň chová jako "podložka". V případě, že tuto "podložku" ze zbraně odstraníme, tak dosáhneme úsťové rychlosti cca 100 m/s s kuličkami 0,20 g (veškeré úsťové rychlosti se udávají vždy se střelivem 0,20 g). V případě, že tuto "podložku" ponecháme, tak se úsťová rychlost může v závislosti na typu zbraně a kvalitě vzduchotechniky pohybovat okolo 105 – 115 m/s. Z tohoto prostého důvodu vlastně Systema nevyrábí pružinu M110.
 
Nyní se tedy dostáváme k tomu co budete potřebovat na M100. Pokud chcete zvolit nejúspornější cestu k upgrade AEG, tak ve zbrani ponechte zmíněnou "podložku" a již nic dalšího neinstalujte. Jedná se o nejlevnější možnou variantu upgrade, který Vám zaručí, že zbraň bude fungovat bez problémů několik let.
Jste-li ke své zbrani opatrnější, tak "podložku" odstraňte, nebo alespoň zbrani dopřejte nová kovová ložiska, která sníží tření osiček kol a tím nejen prodlouží životnost zbraně, ale i sníží spotřebu akumulátoru a zvýší kadenci zbraně. Záleží tedy na každém, jak se rozhodne.
Ještě upozornění pro vlastníky zbraní s motorkem EG560. Tento motor je natolik slabý, že instalace M100 není možná bez jeho výměny. Pokud motor s pružinou otočí, tak kadence bude tak nízká, že zbraň bude v boji nepoužitelná. Tento problém lze sice řešit použitím akumulátoru s vyšší kapacitou a napětím, ale lepší je se tomu vyhnout.
Airsoftové hry
Jak již bylo naznačeno, v Airsoftu jde o zbraně a o boj. Stejně jako v Paintballu, jsou v Airsoftu obvykle dvě družstva, která stojí proti sobě. Většinou je úkolem se navzájem eliminovat. Zde si možná říkáte: „Aha, zelený mozky. Vojna je minula, tak dělaj blbiny!“. Omyl! Věřte nebo ne, Airsoft je HRA jako každá jiná. Má pravidla a přesný průběh. Ačkoliv po sobě hráči střílí plastikové projektily o průměru 6 nebo 8 mm, jejichž rychlost se pohybuje okolo 100 m/s, nedochází tu prakticky k žádným zraněním.
Jak taková Airsoftová bitva probíhá? Nejdřív je třeba najít vhodnou lokalitu. Odlehlý kus lesa, rozvaliny domů, opuštěné JZD nebo bývalý vojenský prostor. To vše, po domluvě s příslušnými úřady, dokonale poslouží jako perfektní bojiště pro různé styly boje. Není to pouhé běhání a kropení všeho co se hýbe. V Airsoftu nevyhrává hrubá síla, ale chytrost a lest. Schopnost přelstít protivníka a napadnout ho ze zálohy se cení nejvíce. Není výjimkou, že tým 10 zkušenějších hráčů, je schopen se ubránit dvojnásobné přesile a to bez jediné ztráty ve vlastních řadách.
Airsoft se tedy dosti blíží průběhu reálné bitvy, až na to, že „umírání“ je jen jako. A jak se umírá? Zasažený obvykle cítí nebo slyší zásah kuličky do svého těla. V rámci Fair-Play zvedne ruce a odchází z bojiště. Pokud zasažený nic necítí a neslyší, je na střelci, aby uvážil zda opravdu trefil a svůj zásah oznámil. Zasažený opět v rámci Fair-Play odchází. Jak vidíte, Airsoft je hodně o „férovosti“ hráčů. Je to velmi dobré „síto“, které určuje, že Airsoft hrají většinou rozumní a příjemní lidé, s nimiž zažijete spoustu skvělých okamžiků a zábavy.
 
Airsoftové zbraně
Airsoftové zbraně jsou podle zákonů České Republiky „plynové zbraně kategorie D“, jejichž vlastnictví může nabývat fyzická osoba starší 18 let. Zbraní je na výběr velké množství od spousty nejrůznějších výrobců. Ceny se pohybují od 800 Kč, až po velmi vysoké částky za sběratelské kousky a limitované, ručně vyráběné, edice zbraní. Zbraně jsou povětšině vyrobeny z velice pevného ABS plastu, který zaručuje i velice věrnou podobu s reálnou předlohou. V současné době se na trhu začínají prosazovat i celokovové modely, které nabízejí nejen reálný rozměr, ale i odpovídající hmotnost.
Zbraně můžeme podle funkce rozdělit na tři základní typy – manuální, plynové a elektrické. Ve všech těchto zbraních se využívá tlaku plynů k „vyfouknutí“ kuličky z hlavně. V plynových zbraních je hnací silou speciální plyn. U manuálních a elektrických zbraní se využívá vzduch stlačený pístem, který je hnaný pružinou. Manuální zbraně je třeba před každým výstřelem natáhnout. V elektrických toto přes převody obstarává elektromotor napájený akumulátorem. Elektrické zbraně, zvané též AEG, jsou nejšpičkovějším, ale také nejdražším typem. Jejich výhoda spočívá v automatické střelbě, která je nejvěrnější napodobeninou střelby ze skutečných zbraní. Elektrické zbraně, se jako jediné, dají dobře upgradovat a tím získají podstatně lepší přesnost a dostřel.

 

Co potřebuji na pružinu M120?

Nejprve opět vysvětlíme jednu fámu, která v českém airsoftu panuje. Firma Systema vyrábí dva typy pružin M120 a M120S. Někteří airsofťáci se domnívají, že "S" za názvem pružiny značí, že tato je slabší než klasické M120. Není tomu tak. Pružiny mají naprosto stejné vlastnosti, pouze se liší v povrchové úpravě. Klasická M120 je "Oil Temper Wire" a M120S je "Stainless Wire", tedy nerez.

Co tedy potřebujete na M120? Celou kapitolu rozdělíme na dvě části – zbraně Marui a Classic Army.

1. Marui

Nejlevnější řešení pro tuto značku spočívá ve výměně pružiny, ložisek a v odstranění "podložky". Odstranit "podložku" je možné tím, že nahradíte tuto matku jinou, která nebude podkládat pružinu, nebo si rovnou pořídíte hlavu pístu s protitlakým vývrtem, který zlepší vzduchotechniku Vaší zbraně (tyto hlavy mají vlastní systém uchycení k pístu, takže "podložku" nebudete potřebovat). Můžete použít výborné hlavy pístu od Systemy nebo levnější od CA, či jiného výrobce.

To máme tedy pružinu, kovová ložiska a hlavu pístu. Nyní se musíme zamyslet nad výměnou kol a nad tím, jestli chceme upgradovat dlouhodobě nebo levně. Pokud ponecháte základní kola, tak v závislosti na jejich současném opotřebení a na podmínkách ve kterých hrajete (zaleží na počtu vystřílených kuliček za akci, na kadenci zbraně i na údržbě), lze říci, že vydrží asi jednu sezónu. Pokud se rozhodnete pro výměnu kol, tak je možné použít výborná zátěžová kola Systema nebo levnější od CA.

Další věcí o které je potřeba přemýšlet je vodící trn pružiny. Při M120 již doporučujeme vyměnit trn buď za kovový, nebo za trn Systema s ložiskem, který (v kombinaci s hlavou pístu s ložiskem) zabrání překrucování pružiny v mechaboxu. Uvážit musí opět každý sám, co je dobré pro jeho zbraň.

2. Classic Army

Vzhledem k tomu, že zbraně této značky obsahují již v základu kovová ložiska a zesílená kola, tak není potřeba na M120 měnit nic jiného než pružinu. Snad jen je dobré zjistit, jestli zbraň ještě obsahuje plastový vodící trn. Pokud ano, tak platí doporučení jako u Marui – vyměnit.

Nyní opět společné doporučení pro obě značky. Je velice důležité při upgrade AEG myslet i na vylepšení vzduchotechniky a komprese pístu. Vzduchotechnika každé zbraně je uzpůsobena na základní pružinu. Tím pádem nemůžeme od zbraně s M120 očekávat tak kvalitní kompresi, jaká by byla žádoucí. Možná se Vám zdá drahé kupovat sety válce od Systemy (obsahují příslušný válec, hlavu válce, hlavu pístu a trysku), ale věřte, že není výjimkou, že zbraň se špatnou vzduchotechnikou dosahuje úsťové rychlosti pouze 110 – 115 m/s při pružině M120. Naopak při použití New Bore Up setu se úsťová rychlost zvedá na 125 m/s i více.

Další informace o vzduchotechnice zbraně a o setech válce si můžete přečíst zde.

Ještě bychom rádi zmínili na specifikum zbraní Marui M4A1, M16A2, M733 a starších zbraní Classic Army. U těchto zbraní je silně doporučeno instalovat kovovou hop-up komoru (z jednoho kusu), neboť původní dělená hop-up komora je přímo předurčena k vysokému úniku vzduchu. Je naprosto běžné, že výměna tohoto dílu přidá upgradované zbrani na úsťové rychlosti až 10 m/s, což je rozdíl třídy pružiny. Použít můžete komoru od Systemy nebo od CA.

Co potřebuji na pružinu M130?

Úvodem bychom opět osvětlili fámu, která se šíří a to, že verze mechaboxů se liší pouze svojí pevností a kvalitou. Marui při konstrukci svých zbraní sestrojila několik typů mechaboxů, které číslovala podle toho jak byly vyvinuty tzn. verze 1 (FA-MAS), verze 2 (M16/M4/G3/MP5), verze 3 (AK47, SIG, AUG), verze 4 (PSG1), verze 5 (UZI) a verze 6 (P90, M1A1). Každý mechabox je rozměrově zkonstruován tak, aby se vešel do těla určité zbraně, takže nelze jednoznačně říci, že určitý typ mechaboxu je lepší než ostatní.

Upgrade na M130 je potřeba rozdělit také na více kapitol.

1. Marui

a) mechabox v. 2 - je obecně doporučeno neinstalovat do tohoto mechaboxu silnější pružinu než M120, neboť hrozí nebezpečí jeho prasknutí. Nový mechabox v. 2 (s okýnkem u trnu) je sice odolnější než jeho předchůdce (bez okýnka), ale i tak bychom nedoporučili instalovat pružinu M130 a silnější. Pokud budete trvat na silnější pružině, tak je nutné pořídit zesílenou verzi mechaboxu, například od CA.

b) mechabox v. 3 - tato verze mechaboxu by měla zvládnout dlouhodobě pružinu M130. Jedná se o verzi, která je podobná mechaboxu v. 2, ale v exponovaných místech je zesílená a má lepší řešení uchycení motorku.

c) ostaní verze mechaboxu - ostatní verze mechaboxu jsou používány u naprosto specifických zbraní, které nejsou určeny pro silný upgrade (např. FA-MAS, UZI, P90 atd.), a proto nebudeme brát v úvahu jejich upgrade na M130 a výše. Výjimkou je PSG-1, ale upgrade této zbraně je natolik odlišný, že by vydal na samostatný článek.

Tím jsme osvětlili mechabox. Nyní přecházíme na další důležité díly, které je třeba vyměnit. Je bezpodmínečně nutné vyměnit ložiska, odstranit "podložku" v pístu, vyměnit kola za zátěžová a vyměnit píst za polykarbonátový nebo hliníkový (hliníkový více vydrží, ale je nutné pravidelně čistit mechabox od "pilin").

Dále platí stejné doporučení jako při upgrade na M120, tzn. vyměnit vodící trn pružiny a instalovat set válce od Systemy kvůli vylepšení vzduchotechniky. Při použití New Bore Up setu není výjimkou, že na zbrani s dlouhou hlavní naměříme úsťovou rychlost 140 - 145 m/s. U zbraně bez setu se málokdy dostaneme na 125 m/s a výše.

U zbraní s motorkem EG700 je doporučeno tento vyměnit za zátěžový typ od Systemy.

2. Classic Army

Upgrade zbraní od této firmy je daleko jednodušší, takže pokud vyměníme zmíněný plastový trn za kovový (pokud ve zbrani ještě není), tak už nám zbývá jen zapracovat na vzduchotechnice nějakým tím setem od Systemy. Pokud nemáte ještě poslední generaci zbraní se silnějším motorkem, tak i ten bude ještě potřeba vyměnit.

Co potřebuji na pružinu M140 a silnější?

Vzhledem k tomu, že upgrade s pružinou M140, M150 a M160 má víceméně stejně aspekty, tak si tuto problematiku dovolíme shrnout do jedné kapitoly.

Trváte-li na těch nejsilnějších pružinách, tak se musíte smířit s tím, že ve zbraních jak Marui, tak Classic Army bude potřeba vyměnit to samé, co jsme popsali v předchozích kapitolách. Navíc musíte věnovat pozornost výměně elektroinstalace zbraně (u zbraní CA to neplatí až tak doslovně) a použití správného typu akumulátoru (např. 9,6V/3000 mAh z tvrdých článků).

Dále je doporučeno instalovat super zátěžový motor společně se super zátěžovými koly, které mají upravené zpřevodování ozubení tak, aby se motor mohl točit ve vysokých otáčkách, ale pístové kolo zachovalo standardní otáčky. Také nesmíme zapomenout na výměnu ramínka podavače a západky zpětného chodu.

Jednoduše řečeno, na silnou pružinu je třeba vyměnit prakticky všechny díly v mechaboxu (toto platí obzvláště pro zbraně Marui). Pokud tak i učiníte, tak to rozhodně neznamená, že Vám bude zbraň s M150 střílet roky bez jakékoliv opravy nebo údržby. Zbraň je potřeba pravidelně prohlížet a případně vyměňovat díly, které již jeví známku opotřebení.

Předem, než se vrhnete do instalace silných pružin, si uvědomte, že nejpoužívanější kuličky o hmotnosti 0,25 g mají maximální možný dostřel cca 70 m. Na delší vzdálenost tato kulička již prostě nedoletí, ani kdybychom použili ještě silnějších pružin, neboť její nízká hmotnost neposkytuje dostatečnou energii pro dolet na vyšší vzdálenosti. Znamená to tedy, že pokud neuvažujete o těžší munici, tak je zbytečné instalovat pružiny M150 a výše.

Tolik asi k pružinám a dílům mechaboxu a nyní se můžeme vrhnout na další doporučené upgrady zbraní

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Reading the fresh blood exigencies guidelines

(AOrgargeactipt, 29. 7. 2018 15:52)

Poids est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre determination bat, il pompe le sang par vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-pas-cher-france-nepal/